Turid Elisabeth Solvang: Kvinnemaset…. igjen!

Kvinnemaset – igjen….!

«Både investorer, styremedlemmer og ledelse må se viktigheten av og status for kjønnsbalanse i beslutningsposisjoner i næringslivet».
– Turid Elisabeth Solvang.
 
Turid Elisabeth Solvang er opprinnelig fra Kvæfjord og er grunnlegger og administrerende direktør i FutureBoards. FutureBoards er et uavhengig globalt nettverk av eksperter og praktikere som ønsker å øke bevisstheten, drive debatten og utvikle god praksis for hvordan og av hvem selskaper bør styres av i fremtiden.
Turids budskap 

Solvang er utdannet siviløkonom og har et Master of Management-program i scenariplanlegging fra Handelshøyskolen BI. Hun er en erfaren internasjonal foredragsholder om spørsmål om eierstyring og selskapsledelse, inkludert kvinner i styrene.

Turids budskap:

«Vi har hørt lenge nok at jenter/kvinner må ta mer utdannelse, rekke opp handa, vise seg frem, ta utfordringer, gifte seg med den rette mannen osv… uten at det har bidratt nevneverdig til å utjevne kjønnsbalansen i næringslivets beslutningsposisjoner. 

Nå må ansvaret plasseres der det hører hjemme; hos de som har nøkkelen til toppetasjene og styrerommene, det vil si dagens investorer, styremedlemmer og toppledere. Det må settes mål, utpekes ansvarlige, måle resultatene og få konsekvenser dersom målene ikke nås. Med andre ord; helt vanlig praksis i næringslivet for øvrig»