Samina Ansari: Hvordan kan globale kriser og løsninger skje gjennom likestilling og innovasjon?

Hvordan kan globale kriser og løsninger skje gjennom likestilling og innovasjon?

 
Samina Ansari er en ettertraktet foredragsholder både nasjonalt og internasjonalt – og vi er svært heldig som har fått tak i henne. Ansari skal dele perspektiver rundt globale kriser og Norges rolle å identifisere løsninger gjennom likestilling og innovasjon.
 
Hun har 10 års erfaring fra å jobbe med bærekraft, og har implementert prosjekter innenfor fred og stabilitet, mangfold og inkludering, menneskerettigheter og bærekraftig vekst for blant annet EU, FN, Nato og Goldman Sachs.
 
Ansari kommer med en betydelig oppfordring til handling og løsninger på hvordan man kan forbedre mangfoldet på arbeidsplassen.