Konferansier: Maria Utsi

Maria Utsi (c) Stan Serdjukov

Konferansier for dagen er tidligere festspilldirektør og rådsmedlem i Kulturrådet, Maria Utsi. 

Jeg ønsker meg politikere og maktfolk som tør å stå for det vi er og det vi skaper. Som snakker om menneskelige fortrinn og speiler seg i nordlig kunnskap, kreativitet og nytenkning. Maktfolk som vet at naturressursene skal forvaltes for menneskene. Ikke omvendt. Politikere som tror på nord og som skjønner at framtidas fortellinger må skapes av oss sjøl, ikke bygges av forhåndsdefinerte bilder fra sør.

Maria Utsi, kronikk i Nordnorsk Debatt 19. september 2016