Heidi Aven og Victoria Waething: Hvordan lukke kapitalgapet?

Hvordan lukke kapitalgapet?

 
«Vi tror at likestilling og mangfold er avgjørende komponenter for enhver fremtidig virksomhet!»
– SHE Community 
 
Heidi Aven, grunnlegger og CEO av SHE Community, mener handling, ikke bare prat, er måten å skape reelle endringer på. Både Aven og Waething ønsker å bygge bro mellom virksomhet, innovasjon og likestilling. Aven er i tillegg en endringsmaker drevet av resultater, og som leder gjennom åpenhet og alltid ser etter litt mer.
 
SHE Communitys viktigste agenda er å spille en rolle i å skape endringen som en dag vil lukke kjønnsgapet. Samfunnet består av mennesker som tror at mangfold driver lønnsomhet og fremgang.